Esitelmät

Torstai 4.10.: Salit 1 – 4 / Salit 5 – 7
Perjantai 5.10.: Salit 1 – 4 / Salit 5 – 7

Torstai 4.10.

Salit 1 – 4

Teema Opiskelijan ja oppimisen ohjaus Opetuksen ja oppimisen laatu Kansainvälisyys ja yritysyhteistyö Oppimis- ja arviointimenetelmät
  Sali 1
pj Taru Owston
Sali 2
pj Riitta Mäkelä
Sali 3
pj Kari Manninen
Sali 4
pj Hanna Teräs
13:00 Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa
Jari Kurtelius ja
Lassi Salminen
Projektipainotteinen johdatus AMK-opintoihin (esitys toimii vain IE:llä)
Towe Andersson ja Taina Sjöholm
Yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen – 10 ”perusprinsiippiä”
Matti Väänänen
Arviointi ja palaute opetuksen ja oppimisen työkaluina
Carina Savander-Ranne
13:30 Arviointilakana-työkalu opintopistetuoton ja läpäisyn edistämiseksi
Tarja Elfvengren
Laadun imperatiivit ja laatukustannusajattelu korkeakoulutuksen kehittämisessä
Antero Stenlund
Työelämälähtöisten projektien toteuttaminen opetuksessa – Käytännön haasteet ja niihin vastaaminen
Susan Heikkilä
Haastava, haastavampi, arviointi
Kirsi Saarinen
14:00 Oppimistaitokansio-portaali insinööriopiskelijan oppimistaitoja edistämässä
Jori Leskelä
Insinöörikoulutuksen rakenne uudella vuosituhannella
Risto Kimari
Ammattikorkeakoulun käytännön yritysyhteistyö – pk-yrityksen odotuksia ja kokemuksia
Juha Katajisto ja Matti Väänänen
Matematiikan oppimisen uudet tuulet Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa
Riikka Nurmiainen
14:30-14:45 Tauko
14:45 Opinto-ohjauksen palaute osana laatujärjestelmää
Anne Mustonen
Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö
Antti Karppinen
Tutkimuksesta polttomoottorieksperttejä
Seppo Niemi
Ympäristötehokkuus projektioppimisen lähtökohtana
Reetta Jänis
15:15 Tutkinto valmiiksi -ryhmä opiskelijan tukena
Petri Koivisto
Työelämän ajokortti –hanke insinöörien työelämä-tietouden kehittäjänä
Riina Nousiainen
Akateemista työelämäyhteistyötä vai yhteistä tekemistä teollisuuden kanssa
Mikko R. Salminen
Materiaalitekniikan sohvaprojekti
Ilkka Tarvainen
16:00 Päivän yhteenveto, Sali 1

Salit 5 – 7

Teema Kansainvälisyys ja yritysyhteistyö LuMa Oppimis- ja arviointimenetelmät
Sali 5
pj Jarmo Alarinta
Sali 6
pj Marko Kortetmäki
Sali 7
pj Pia Haapea
13:00 Tiimioppimista ja yrittäjyyttä-Tietotekniikan projektioppimisen malli
Päivi Ovaska
Yrityslähtöisten ideoiden käyttö fysiikan opetuksessa
Jaakko Kaski
Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista?
Pekka Kaatiala
13:30 BornToBusiness-hanke
Petteri Aro
Opiskelijoiden itse suunnitteleman laboratoriotyön raportointi posterina
Juho Tiili
Opinnäytetöiden seminaaripaja
Eeva-Leena Forma
14:00 Kansainvälinen TKI-hanketoiminta osana ammattikorkeakoulun arkea
Perttu Heino
TAMKin aloittavien tekniikan opiskelijoiden matemaattinen lähtötaso
Ulla Miekkala
Lähiopetuksen käytänteet – Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa
Ari-Pekka Kainu
14:30-14:45 Tauko
14:45 Juonneopetuksen projektimainen toteutus Vaasan ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan osastolla
Lotta Saarikoski ja Pekka Ketola
Matikistit koulutusohjelmiin
Jukka Nisonen ja Päivi Porras
Floworks: oppimisympäristödiginatiivien aikaan
Jussi Hannunen ja Ville Koiviola
15:15 Koneteknologiakeskus SeAMK
Jukka Pajula
Luonnontieteitä uudella tavalla
Antti Haarto
Saksan kielen ja automaatio-tekniikan perusteiden oppimisen yhteensovittaminen
Olavi Kopponen ja Claudia Daems
16:00 Päivän yhteenveto, Sali 1

Perjantai 5.10.

Salit 1 – 4

Teema Opiskelijan ja oppimisen ohjaus Opetuksen ja oppimisen laatu Kansainvälisyys ja yritysyhteistyö Oppimis- ja arviointimenetelmät
  Sali 1
pj Jorma Kärkkäinen
Sali 2
pj Carina Savander-Ranne
Sali 3
pj Matti Väänänen
Sali 4
pj Sirpa Hukari
9:00 Osallistava ja työelämäläheinen pedagogiikka opintoihin kiinnittäjänä
Antero Stenlund
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden ajankäytön seuranta
Jari Kurtelius
Energia- ja ympäristötekniikan oppimistiimi
Eeva-Liisa Viskari
Mahdollisuuksia uudistumiseen – CDIO tekniikan koulutuksen kehittämisessä
Juha Kontio
9:30 PR600 –hanke jätti pysyvät jäljet toimintaan
Arja Sinkko
Opiskelutyön mitoitus
Eeva Harjulahti
Ympäristöteknologian opintoja työelämälähtöisissä projekteissa
Pia Haapea
Videoluennoinnin tehokkuus ICT-opetuksessa
Rami Viksilä
10:00 Viivästyneitä tarinoita – ”kun en valmistunutkaan, hanskat putos käsistä”
Anne Mustonen
Ryhmä ja hyvinvointi ryhmäytymisen case PKAMK
Joni Ranta
Enhancing Engineering Education and University-Industry Collaboration by Simulation Tools
Teijo Lahtinen ja Henri Koukka
Insinööritutkinto kokonaan verkko-opetuksena
Mikko Hallikainen
10:30 Opinnäytetyö kasvuprosessina insinööriuralle – Miten opinnäytetöitä voidaan edistää?
Merja Mäkelä
Yrityslähtöistä koulutusta kaivannaisalan insinööripulaan
Tiina Riitta Helminen
Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito
Olli Mertanen
11:15- Palkitsemiset, loppupuheenvuorot, Sali 1

Salit 5 – 7

Teema OPS-työ ja työelämäyhteydet LuMa Oppimis- ja arviointimenetelmät
  Sali 5
pj Eino Palo
Sali 6
pj Marja Mäkinen
Sali 7
pj Pekka Rantala
9:00 Uudenlaisella ajattelulla kohti työelämälähtöisempää opetussuunnitelmaa
Mira Grönvall
Profilointi – avain opintojen tukemiseen?
Päivi Porras
Konstruktoiva oppiminen: Student formula opetusmenetelmänä
Marko Mäkilouko
9:30 Vaasan malli
Jorma Tuominen
MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan
Kirsi-Maria Rinneheimo ja Hanna Kinnari-Korpela
Raportoi Propeli-pelillä projektissa, byrokratia joutaa romukoppaan
Yrjö Utti
10:00 Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projekti-perusteinen opetus-suunnitelma, case Monitori
Timo Turunen ja Matti Welin
Luonnontieteiden opetuksen kytkeminen muihin ammattiopintoihin
Marko Kortetmäki
CoRD – verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä
Jari Viitala
10:30 SoleOPS –järjestelmä opintojen ohjauksen tukena, kokemuksia Hamkin rakennustekniikan koulutusohjelmasta
Niina Kovanen
Opetusteknologiastako apua matematiikan opiskelun reaaliaikaisessa ohjaamisessa ja arvioinnissa?
Kari Lehtonen
Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen
Eeva-Leena Forma
11:15- Palkitsemiset, loppupuheenvuorot, Sali 1